Home


Wim Govaerts & Co cvba is een adviesbureau dat zich richt op technisch en bedrijfseconomisch advies bij bedrijven met melkproducerende herkauwers (koeien, geiten, schapen).
Akkerbouwproducten produceren in de teeltrotatie is een meerwaarde voor mens en bedrijfseconomie. De rust in deze akkerbouwteeltrotatie benutten met grasklaver voor het vee is dan weer noodzakelijk voor de bodemvruchtbaarheid.
Het uitgangspunt van het advies is de benadering van het bedrijf als organisme, waar de potentie van alle betrokkenen in beeld gebracht wordt. Hier staan zowel teeltrotatie, teelttechniek, rantsoenering, mineralenvoorziening, gezondheid, fokkerij, bedrijfseconomie, bedrijfsorganisatie en niet in het minst de mens centraal.
De doelstelling daarbij is grondverbonden graan, peulvruchten, aardappelen, melk of vlees produceren met een aangepaste voedermethode, teeltplanning, nieuwe gewassen en gezonde dieren terwijl de boer blijft boeren en de bodem gezond houdt.